• Baseada na aprendizaxe autónoma, no estímulo ao alumnado no desenvolvemento das  súas capacidades persoais.
  • Valoración da autoestima dos alumnos como unha fórmula indispensable.
  • A interacción contínua entre docente e alumno buscando a consecución de dos obxectivos propostos.
  • Na nosa Escola realizamos probas trimestrais que reproducen exactamente a mecánica das probas oficiais de selectividade, dese modo van interiorizando e asumindo como algo natural uns exames aos que chegado o momento se enfrontan sen dificultades.

 

Modalidades -  Dpto Orientación -  Infraestrutura -  Profesorado  - Idiomas