• Un profesorado altamente cualificado cunha total implicación persoal e profesional.
  • Interese e preocupación pola formación constante, tanto nas respectivas áreas de coñecemento como na renovación pedagóxica.
  • Seguimento a todos e cada un dos nosos alumnos, información inmediata á familia acerca da evolución dos resultados académicos e das situacións emocionais.
  • Material didáctico propio, elaborado polo profesorado da Escola.

 

Modalidades -  Dpto Orientación -  Infraestrutura - Metodoloxía Pedagóxica  - Idiomas