• O Inglés recibe na Escola Rosalía un tratamento diferente e diferenciado, ofrecemos unha carga horaria por encima do mínimo esixido.
  • Clases de writting, speaking e listening específicas.
  • Auxiliares de Conversa que completan e complementan esa docencia.
  • Ao rematar o bacharelato os nosos alumnos dispoñen das plenas competencias  para que poidan acceder á universidade co nivel B2 acreditado a través dos exames Cambridge.
  • A Asociación Escola Rosalía de Castro é o centro examinador oficial de Universidade de Cambridge en Pontevedra, polo que as probas son realizadas nas nosas instalacións.