Actividades pais-nais

  

A educación comenza na familia e prolóngase na escola. A familia como primeiro ámbito educativo necesita reflexionar sobre as suas pautas educativas e tomar conciencia do seu papel na educación dos seus fillos e fillas.
Dende a escola queremos continuar o voso labor e facilitarvos  coñecementos, estratexias e técnicas que axuden na educación dos fillos/as e melloren a relación intrafamiliar no día a día.
Poñemos á vosa disposición:
                  Artigos Interesantes
 
                  Libros recomendados
 
                  Páxinas Web Atractivas
 
                  Colaboración nas aulas:
                      -   Reunións

                      -   Contacontos (no caso de Ed. infantil)