Infraestrutura

 

  • Aulas con dotación tecnolóxica, ordenador, conexión a internet, proxector e Encerado Dixital. Ferramenta de traballo.
  • Aula de específica de Debuxo Técnico.
  • Aula de Historia da Arte.
  • Laboratorio de Bioloxía.
  • Laboratorio de Química .
  • Laboratorio de Física.

 

Modalidades -  Dpto Orientación - Metodoloxía Pedagóxica - Profesorado  - Idiomas